sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka
Aktuality
28. 5. 2015
Záverečná brožúra
záverečná brožúra národného projektu NISPEZ
celý článok
21. 5. 2015
Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI
Záverečná celoslovenská konferencia národného projektu NISPEZ
celý článok
17. 4. 2015
webová stránka konferencie Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI
záverečná odpočtová konferencia projektu NISPEZ
celý článok
archív aktualít
 

          
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE


NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)


REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja


NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
19 881 676,23 eur

 

OBDOBIE REALIZÁCIE:
december 2008 máj 2014

projekt NISPEZ bol predĺžený do 31. mája 2015

 

ITMS KÓD PROJEKTU: 26220220001

26240220001

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR