sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Ako sa stať používateľom databázy SpringerLink


V rámci projektu NISPEZ bola dohodnutá národná licencia pre prístup k databáze SpringerLink od vydavateľa Springer-Verlag, čo znamená, že jej používateľom sa môže stať ktorákoľvek knižnica, ktorá je súčasťou knižničného systému SR, štátna a verejná VŠ/univerzita, akademická a vedeckovýskumná inštitúcia na Slovensku.
 

Na tomu, aby sa k národnej licencii mohla inštitúcia pripojiť, je potrebné dodávateľovi - firme SUWECO CZ, s. r. o. zaslať vyplnené a štatutárom inštitúcie podpísané dva priložené dokumenty:


- technické údaje o inštitúcii (kliknite sem),
- SpringerLink prihláška (kliknite sem).


SUWECO CZ, s. r. o., bude individuálne posudzovať či knižnica, resp. inštitúcia má taký charakter, aby jej mohla byť licencia pre túto databázu poskytnutá. V prípade, ak to nie je zrejmé, je potrebné do SUWECO CZ, s. r. o., zaslať kópiu zriaďovacej listiny či štatútu inštitúcie, ktoré potvrdia že ide o inštitúciu financovanú z verejných zdrojov a nemá charakter podnikateľského subjektu.
 

Dokumenty treba zaslať poštou na adresu:

 

SUWECO CZ, s.r.o.
Klečákova 347,
180 21 Praha 9,
Česká republika

 

Elektronické verzie treba zaslať gestorovi databázy projektu NISPEZ:

 

Gestor databázy SpringerLink:   Mgr. Andrea Doktorová
E-mail:                                                     andrea.doktorova@savba.sk
Tel.:                                                          02/5292 1733
 

korešpondenčné adresa:

 

Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
814 67 Bratislava
 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR