sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk využíva produkty spoločnosti ExLibris: federatívny vyhľadávač MetaLib, linkovací server SFX a odporúčaciu službu bX.

 

Federatívny vyhľadávač umožňuje z jedného rozhrania súbežne prehľadávať e-zdroje vybrané používateľom. Získané výsledky potom konsoliduje, odstráni duplicity, informácie zoradí podľa relevancie, zoskupí do tematických skupín a podľa typov metadát a prezentuje ich používateľom v unifikovanom formáte. Okrem toho používateľom ponúka aj ďalšie funkcie a nástroje.

 

Hlavnou úlohou linkovacieho servera je dynamicky stanoviť prepojenia do plnotextových dokumentov, do ktorých má príslušná organizácia používateľa prístup. Okrem uvedeného ponúka aj ďalšie dodatkové služby k vyhľadaným dokumentom. Súčasťou riešenia je aj portál elektronických časopisov, ktorého obsah sa vytvára osobitne pre každú z 25 účastníckych organizácií.

 

V rámci služby bX sa pre vyhľadaný článok odporúčajú ďalšie relevantné e-články, o ktoré sa zaujímali iní používatelia. Pre potreby služby sa z jednotlivých implementácií linkovacieho servera SFX priebežne zhromažďujú a štatisticky vyhodnocujú údaje o využívaní článkov. Ak sú odporúčania na určitý článok k dispozícii, zobrazia sa potom v ponuke služby SFX.

 

 

spaťPodporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR