sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Zoznam slovenských vedeckých časopisoch indexovaných v databáze

Web of Knowledge - Current Contents Connect (CCC)

 

 * neaktualizované tituly časopisov v databáze CCC

 

Tituly

V databáze

od - do 

ISSN

(print. verzia)

ISSN

(el. verzia)

Vydavateľ

IF za rok

2013

Poznámka
 Acta Physica Slovaca  1998 - 2014  0323-0465  1336-040X  * Fyzikálny ústav SAV    2.000  
 Acta Virologica  1997 - 2014  0001-723X  1336-2305

 * Virologický ústav SAV
 * AEPress

 1.037  
 Architektúra a urbanizmus 2013 - 2014 0044-8680    * Ústav stavebníctva a architektúry SAV    
 Biológia

1997 - 2014

 0006-3088  0006-3088

 * Botanický ústav SAV

 * Ústav zoológie SAV

 * Ústav molekulárnej

    biológie SAV

 * Versita

 0.696

 - od r. 2008

   vydavateľstvo

   Versita

 Chemical Papers

  2007 - 2014

 0366-6352  1336-9075

 * Chemický ústav SAV

 * Slovenská chemická

    spoločnosť pri SAV
  * Versita

 1.193

 - od r. 2006

   vydavateľstvo

   Versita

 Computers and Artificial

 Intelligence *

 1997 - 2001  0232-0274  

 * Ústav informatiky SAV

 * FIIT STU

 * FMFI UK

 * Slovenská informačná

    spoločnosť

 

 pokračuje pod názvom:

 Computing and

 Informatics

 

 * v databáze CCC

 po roku 2001

 neaktualizované

 Computing and Informatics  2001 - 2014  1335-9150  

 * Ústav informatiky SAV

 * FIIT STU

 * FMFI UK

 * Slovenská informačná

    spoločnosť

 0.319  

 Contributions of the

 Astronomical Observatory

 Skalnate Pleso *

 1998 - 2006

 1335-1842  1336-0337  * Astronomický ústav SAV  0.312

 * v databáze CCC

 po roku 2006

 neaktualizované

 Ekológia Bratislava *  1998 - 2005  1335-342X  1337-947X  * Ústav krajinnej ekológie SAV
 * AEPress
 

 * v databáze CCC

 po roku 2005

 neaktualizované

 Ekonomický časopis  1997 - 2014  0013-3035  

 * Ústav slovenskej a svetovej

   ekonomiky SAV

 * Prognostický ústav SAV

 * Splovac Academic Press 

 0.343  
 Filozofia  1997 - 2014  0046-385X    * Filozofický ústav SAV     

 General Physiology and

 Biophysics

 1997 - 2014  0231-5882  

 * Ústav molekulárnej fyziológie

    a genetiky SAV

 * AEPress

 0.875  
 Geologica Carpathica  1997 - 2014  1335-0552  1336-8052

 * Geologický ústav SAV

 * VEDA

 0.835  
 Helminthologia  1997 - 2014  0440-6605  1336-9083  * Parazitologický ústav SAV
 * Versita
 0.776

 - od roku 2007

   vydavateľstvo

   Versita

 Historický časopis  1998 - 2014  0018-2575    * Historický ústav SAV    

 Journal of Food and Nutrition

 and Nutrition Research

 2011 - 2014  1336-8682  1338-4620  * Výskumný ústav potravinársky  0.444  

 Kovové materiály -

 Metallic Materials

 1997 - 2014  0023-432X  

 * Ústav materiálov a mechaniky

    strojov SAV

 * Ústav materiálového

    výskumu SAV
 * Slovac Academic Press

 0.546  
 Neoplasma  1997 - 2014  0028-2685  

 * Ústav experimentálnej

   onkológie SAV
 * AEPress

 1.642  
 Organon F  2006 - 2014  1335-0668    * Filozofický ústav SAV
 * VEDA
   
 Sociológia  1997 - 2014  0049-1225  1336-8613  * Sociologický ústav SAV
 * Slovak Academic Press
 0.212  
 Studia Psychologica  1997 - 2014  0039-3320  

 * Ústav experimentálnej

    psychológie SAV
 * Slovak Academic Press

 0.414  

 Tatra Mountains

 Mathematical Publications

 vol. 22,23,25,

       30,32  

 1210-3195    * Matematický ústav SAV    
 World Literature Studies  2010 - 2014  1337-9275  1337-9690

 * Ústav svetovej literatúry SAV

 * Slovak Academic Press

   

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR