sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Zoznam slovenských vedeckých časopisoch indexovaných v databáze

Web of Knowledge Web of Science (WoS)

 

 * neaktualizované tituly časopisov v databáze WoS

 

Titul

V databáze

od - do 

ISSN

(print. verzia)

ISSN

(el. verzia)

Vydavateľ

Impact

Factor

(2013)

Poznámka
 Acta Montanistica Slovaca 2007 - 2011 1335-1788  

 * Fakulta BERG

    Technická univerzita

    Košice

 0,053  
 Acta Physica Slovaca 1984 - 2012  0323-0465 1336-040X  * Fyzikálny ústav SAV  2.000  
 Acta Virologica 1984 - 2012  0001-723X 1336-2305  * Virologický ústav SAV
 * AEPress
 1.037  
 Architektúra a urbanizmus 2012 -  0044-8680   * Ústav stavebníctva a architektúry SAV    
 Biologia  1984 - 2012  0006-3088 0006-3088

 * Botanický ústav SAV

 * Ústav zoológie SAV

 * Ústav molekulárnej

    biológie SAV
 * Versita

 0.696

 - od roku 2008

   vydavateľstvo

   Versita

 

 Bratislava Medical

 Journal - Bratislavské

 lekárske listy

 2008 - 2012  0006-9248  1336-0345

 * Lekárska fakulta UK

 * Slovak Academic Press

 0.446  
 Chemical Papers 1989 - 2012  0366-6352  1336-9075

 * Chemický ústav SAV

 * Slovenská chemická

    spoločnosť pri SAV
 * Versita

 1.193  - od roku 2006

   vydavateľstvo

   Versita

 Computing and Informatics 2001 - 2012 1335-9150  

 * Ústav informatiky SAV

 * FIIT STU

 * FMFI UK

 * Slovenská informačná

    spoločnosť

 0.319  

 Contributions of the

 Astronomical Observatory

 Skalnate Pleso

 2007 - 2012

 1990

 1335-1842  1336-0337

 * Astronomický

   ústav SAV

 0.312  
 Ekológia Bratislava* 1993 - 2005 1335-342X 1337-947X

 * Ústav krajinnej ekológie SAV
 * AEPress

   * v databáze WoS 

 po roku 2005

 neaktualizované
 Ekonomický časopis  1984 - 2012  0013-3035  

 * Ústav slovenskej a svetovej

    ekonomiky SAV

 * Prognostický ústav SAV
 * Slovak Academic Press

 0,343  
 Filozofia  1995 - 2012  0046-385X    * Filozofický ústav SAV     

 General Physiology and

 Biophysics

 1985 - 2012  0231-5882  

 * Ústav molekulárnej fyziológie

    a genetiky SAV
 * AEPress

 0.875  
 Geologica Carpathica  1995 - 2012  1335-0552  1336-8052

 * Geologický ústav SAV

 * VEDA

 0.835  
 Helminthologia  1995 - 2012  0440-6605  1336-9083  * Parazitologický ústav SAV
 * Versita
 0.776  - od roku 2007

   vydavateľstvo

   Versita

 Historický časopis  1984 - 2012  0018-2575  

 * Historický ústav SAV

   

 Journal of Electrical

 Engineering

 2008 - 2012  1335-3632  0013-578X

 * FEI STU

 * Elektrotechnický

    ústav SAV 

 0.420  

 Journal of Food and

 Nutrition Research

 2006 - 2012  1336-8672  1338-4620  * VÚ potravinársky  0.444  

 Journal of Hydrology

 & Hydromechanics

 2008 - 2012  0042-790X    * Ústav hydrológie SAV
 * Slovak Academic Press
 1.231  

 Kovové materiály -

 Metallic Materials

 1985 - 2012  0023-432X  

 * Ústav materiálov a 

    mechaniky strojov SAV

 * Ústav materiálového

    výskumu SAV

 * Slovak Academic Press

 0.546  
 Mathematica Slovaca  2008 - 2012  0139-9918  1337-2211  * Matematický ústav SAV   0.541  

 Measurement Science

 Review

 2008 - 2012  1335-8871  

 * Ústav merania SAV

 * Versita

 1.162  
 Neoplasma  1984 - 2012  0028-2685  

 * Ústav experimentálnej

    onkológie SAV
 * AEPress

 1.642  
 Organon F  2006 - 2012  1335-0668    * Filozofický ústav SAV
 * VEDA
   

 Slovak Review*

 2007, 2008  1335-0544  1336-8591  * Ústav svetovej literatúry SAV
 * Slovak Academic Press
 

 * v databáze WoS 

 po roku 2007

 neaktualizované

 Sociológia  1994 - 2012  0049-1225  1336-8613  * Sociologický ústav SAV
 * Slovak Academic Press
 0,212  
 Studia Psychologica  1984 - 2012  0039-3320  

 * Ústav experimentálnej

    psychológie SAV

 * Slovak Academic Press

 0,414  

 Tatra Mountains

 Mathematical Publications

  1993,1994

  1998, 2000
  2005 

  2007 - 2010

 1210-3195    * Matematický ústav SAV  

 *zaradené iba volumeny

venované konferenciám

(konferenčné zborníky) 

 Wood Research  2003 - 2012  0012-6136  

 * Výskumný ústav papiera

   a celulózy

 0.281  
 World Literature Studies  2009 - 2013  1337-9275  1337-9690

* Ústav svetovej literatúry SAV

* Slovak Academic Press

   

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR