sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Prehľad slovenských vedeckých časopisov zaradených do databáz SCOPUS, CCC a WoS + impact factor za rok 2014

 

 Tituly zaradené v databázach

 SCOPUS, CCC a WoS/IF

 SCOPUS

 CCC

 WoS

 Impact Factor

 za rok 2014

 Poznámka
 Acta Facultatis Pharmaceuticae
 Universitatis Comenianae
X        
 Acta Facultatis Xylologiae  X        
 Acta Geologica Slovaca X        

 Acta Mathematica

 Universitatis Comenianae

 X

 

     
 Acta Metallurgica Slovaca  X        
 Acta Montanistica Slovaca  X    X  0.329  
 Acta Physica Slovaca  X  X  X  1.000  
 Acta Virologica  X  X  X  1.280  
 Activitas Nervosa Superior Rediviva X        
 Agriculture X        
 Architektúra a urbanizmus  X     X  X    
 Asian and African Studies  X        
 Biologia  X  X  X  0.827  
 Biologia - Section Botany  X        

 Biologia - Section Cellular

 and Molecular Biology

 X        
 Biologia - Section Zoology  X        

 Bratislavské lekárske listy -

 (Bratislava Medical Journal)

 X   X  0.439  
 Cardiology Letters X        predtým ako 
 Kardiológia
 Chemical Papers X  X  X  1.468  

 Computers and Artificial

 Intelligence

X  X     X  

 pokračuje pod názvom

 Computing and Informatics

 Computing and Informatics X  X  X  0.504  

 Contributions of the

 Astronomical Observatory

 Skalnate Pleso

X  X  X  0.591  

 Contributions of the

 Geophysical

 Institute,

 Slovak Academy of Sciences

X      

 pokračuje pod názvom

 Contributions to Geophysics

 and Geodesy

 Contributions of the

 Geophysical

 Institute, Slovak Academy of

 Sciences, Series of

 Meteorology

X        pokračuje pod názvom

 Contributions to Geophysics

 and Geodesy

 Contributions to Geophysics

 and Geodesy

X        
 Drevársky výskum X      

 pokračuje pod názvom

 Wood Research

 Ekológia Bratislava X  X X    
 Ekonomický časopis X  X X  0.434  
 Endocrine Regulations X        

 Endocrinologia

 Experimentalis

X        nemá odkaz na web
 Eurorehab X        nemá odkaz na web
 Farmaceutický obzor X        
 Filozofia X X X    
 Folia Oecologica X        
 Forest Genetics X        

 General Physiology and

 Biophysics

X X X  1.173  
 Geografický časopis X        
 Geologica Carpathica X X X  0.761  
 Geological Carpathica - Clays X        
 Geologický zborník X      

 pokračuje pod názvom

 Geologica Carpathica

 Helminthologia X X X  0.678  
 Historický časopis X X X    
 Human Affairs X        
 Interdisciplinary Toxicology X        
 Jazykovedný časopis X        

 Journal of Electrical

 Engineering

X   X  0.378  

 Journal of Food and Nutrition

 Research

X  X X  0.804  
 Kardiológia X        

 Klinická imunológia a

 alergológia

X        nemá odkaz na web

 Komunikácie

 - Communications

X        

 Kovové materialy - Metallic

 Materials

X X X  0.406  
 Lekársky obzor X        
 Mathematica Slovaca X   X  0.409  

 Measurement Science

 Review

X   X  0.989  
 Medicínska etika a bioetika X        
 Neoplasma X X X  1.865  
 Oecologia Montana X        nemá odkaz na web
 Organon F X X X    
 Petroleum and Coal X        

 Potravinarstvo : Scientific Journal

 for Food Industry

X        
 Quality Innovation Prosperity X        
 Rehabilitácia X        
 Rheumatológia X        
 SKASE Journal of Translation

 and Interpretation

X        
 Slavica Slovaca X        
 Slovak Review     X    
 Sociológia X X X  0.200  
 Studia Psychologica X X X  0.442  

 Tatra Mountains Mathematical

  Publications

   X X    
 Textil a chémia X      

 pokračuje ako

 Vlákna a textil

 Thaiszia Journal of Botany X        
 Vlákna a textil X        

 Vodohospodársky časopis -

 Journal of Hydrology

 & Hydromechanics

X   X  1.486  
 Wood Research X   X  0.364  
 XLinguae X        

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR