sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka
   Reportáže
   7. 6. 2011
   Kúpa databáz mala význam
   PhDr. Mária Žitňanská, námestníčka Centra vedecko-technických informácií SR
   PhDr. Mária Žitňanská,
   námestníčka Centra vedecko-technických informácií SR
   Reportáže
   29. 5. 2011
   Dostupnejšie informácie                       
   Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
   Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,
   riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR