sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

 

Manuály k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) obstarávaných v rámci projektu NISPEZ*

 

* všetky manuály sú voľne dostupné na stiahnutie vo formáte PDF

 

 

Manuály k elektronickým informačným zdrojom

ACM / Association for Computing Machinery  pdf 
Art Museum Image Gallery  pdf
Gale Virtual Reference Library: Art  pdf
IEEE/IET Electronic Library (IEL)  pdf
Knovel Library  pdf
ProQuest Central  pdf
REAXYS  pdf
ScienceDirect  pdf
SCOPUS  pdf
SpringerLink  pdf

Web of Knowledge:

  • Current Contents Connect
  • Essential Science Indicators
  • Journal Citation Reports
  • Web of Knowledge – MEDLINE
 pdf
Wiley Online Library  pdf

          
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE


NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)


REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja


NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
19 881 676,23 eur

 

OBDOBIE REALIZÁCIE:
december 2008 máj 2014

projekt NISPEZ bol predĺžený do 31. mája 2015

 

ITMS KÓD PROJEKTU: 26220220001

26240220001

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR