ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Špecifický cieľ č. 4

Rozširovanie CIP VVI o nové funkcie s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými IS

 

Názov aktivity 4.1

 

Rozširovanie CIP VVI o nové funkcie s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými IS

 

Cieľ aktivity 4.1

 

Účelom aktivity je dosiahnuť deklarovaný špecifický cieľ v plnom rozsahu, teda pri ukončení projektu disponovať portálom CIP VVI porovnateľným s európskym štandardom v tejto oblasti.

 

Aktivita je naplánovaná do troch etáp:

Etapa 1

Spracovanie analytickej štúdie a zmluvy o dodávke softvéru a jej uzatvorenie
 

Etapa 2

Implementácia systému, testovacia prevádzka, spustenie ostrej prevádzky
 

Etapa 3

Zabezpečenie nepretržitej, spoľahlivej prevádzky portálu 

 

Čas trvania aktivity:  

66 mesiacov (73 mesiacov po predĺžení)

december 2008 – máj 2014 (predĺžené do decembra 2014)

 

Odborný garant aktivity 4.1

 

Mgr. Juraj Noge
(do 31. 12. 2010 Ing. Oleg Cvik)

  


          
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE


NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)


REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja


NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
19 881 676,23 eur

 

OBDOBIE REALIZÁCIE:
december 2008 máj 2014

projekt NISPEZ bol predĺžený do 31. mája 2015

 

ITMS KÓD PROJEKTU: 26220220001

26240220001

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR