ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Špecifický cieľ č. 1 

Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj 

Názov aktivity 1.1 

Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre potreby výskumu a vývoja

 

Cieľ aktivity 1.1

 

Cieľom aktivity je zabezpečenie koordinovaného prístupu k elektronickým informačným zdrojom pre výskum a vývoj a optimalizácia ich portfólia.

 

 

 

Čas trvania aktivity:

 

66 mesiacov (78 mesiacov po predĺžení)

december 2008 – máj 2014 (predĺžené do mája 2015)

 

Odborný garant aktivity 1.1:

 

PhDr. Mária Žitňanská

 

 

späť

          
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE


NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)


REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja


NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
19 881 676,23 eur

 

OBDOBIE REALIZÁCIE:
december 2008 máj 2014

projekt NISPEZ bol predĺžený do 31. mája 2015

 

ITMS KÓD PROJEKTU: 26220220001

26240220001

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR