sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Špecifický cieľ č. 3

Vytvorenie centrálnej databázy slovenských EIZ pre výskum a vývoj a portálové riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným elektronickým zdrojom

 

Názov aktivity 3.1

 

Centrálna databáza a portálový prístup k slovenským EIZ pre výskum a vývoj, jej prevádzka a aktualizácia

 

Cieľ aktivity 3.1

 

Cieľom tejto aktivity je prieskum slovenských vedeckých EIZ, zadefinovanie objektívnych kritérií pre zaradenie e-zdrojov do centrálnej databázy a následne zostavenie katalógu tých e-zdrojov, ktoré ich spĺňajú. Ďalej zostavenie katalógu recenzovaných časopisov pre výskum a vývoj. Obstaranie a implementácia softvéru, portálové riešenie prístupu k čiastkovo spracovaným e-zdrojom. Zabezpečenie skúšobnej i rutinnej prevádzky centrálnej databázy a portálového riešenia prístupu k slovenským vedeckým EIZ pre výskum a vývoj.

 

Čas trvania aktivity:

66 mesiacov (73 mesiacov po predĺžení)

december 2008 – máj 2014 (predĺžené do decembra 2014)

 

Odborný garant aktivity 3.1

Mgr. Jana Kasáková, PhD.

 

späť

          
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE


NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)


REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja


NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
19 881 676,23 eur

 

OBDOBIE REALIZÁCIE:
december 2008 máj 2014

projekt NISPEZ bol predĺžený do 31. mája 2015

 

ITMS KÓD PROJEKTU: 26220220001

26240220001

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR