ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 > E-zdroje pre VaV 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

SpringerLink

Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z  1 660 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997.

 

Pre databázu SpringerLink sa vzťahuje národná licencia. Viac informácií na tejto stránke.

Vydavateľ:Springer-Verlag
Gestor:Mgr. Andrea Doktorová, Ústredná knižnica SAV v Bratislave
Dodávateľ:SUWECO CZ, s.r.o.
Typ databázy:abstraktová a plnotextová
Vstup:http://www.springerlink.com/home/main.mpx
Manulálhttp://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/manualy_EIZ/SPRINGERLINK_final.pdf
Inštitúcie:1. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
4. Ekonomická univerzita v Bratislave
5. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Prešovská univerzita v Prešove
7. Slovenská národná knižnica v Martine
8. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
9. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Technická univerzita v Košiciach
11. Technická univerzita vo Zvolene
12. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Trnavská univerzita v Trnave
14. Univerzita J. Selyeho v Komárne
15. Univerzita Komenského v Bratislave
16. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
18. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
20. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21. Univerzitná knižnica v Bratislave
22. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
23. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
25. Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

pic


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR