ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 > E-zdroje pre VaV 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Wiley Online Library

Rozsiahla multidisciplinárna databáza vydavateľstva John Wiley & Sons, ktorá pokrýva on-line zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Wiley Online Library prináša obsah z viac než 4 miliónov článkov z 1500 recenzovaných vedeckých a odborných e-časopisov, e-kníh, príručiek, a pod.

Vydavateľ:Wiley-Blackwell
Gestor: Jaroslava Jurkovičová, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ:SUWECO CZ, s.r.o.
Typ databázy:plnotextová
Vstup:http://onlinelibrary.wiley.com/
Manulálhttp://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/manualy_EIZ/WILEY_final.pdf
Inštitúcie:1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
2. Katolícka univerzita v Ružomberku
3. Prešovská univerzita v Prešove
4. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Technická univerzita v Košiciach
7. Technická univerzita vo Zvolene
8. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Trnavská univerzita v Trnave
10. Univerzita Komenského v Bratislave
11. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
17. Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

pic


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR