ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 > E-zdroje pre VaV 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Web of Knowledge – Web of Science

Indexy databázy Web of Science:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1985-present
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1985-present
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1985-present
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present
  • Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2005-present
  • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2005-present

 

Tri indexy databázy Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Index – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia, sleduje sa asi 11 000 titulov časopisov.

 

Dva indexy Conference Proceedings poskytujú prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na 120 000 prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

 

Dva indexy Book Citation Index– Science a Book Citation Index– Social Sciences & Humanities – indexujú od roku 2005 do súčasnosti vyše 30 000 titulov vydaných kníh z oblasti prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných vied, každý rok je pridaných viac ako 10 000 nových titulov.

Vybrané inštitúcie, ktoré majú prístupné aj Book Citation Index - TU.

Vydavateľ:Thomson Reuters
Gestor:PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ:Thomson Reuters
Typ databázy:abstraktová, bibliografická a citačná
Platforma:Web of Knowledge
Vstup:http://www.isiknowledge.com/WOS
Manulálhttp://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/manualy_EIZ/WOK_final.pdf
Inštitúcie:1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
2. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Prešovská univerzita v Prešove
5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Technická univerzita v Košiciach
8. Technická univerzita vo Zvolene
9. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Trnavská univerzita v Trnave
11. Univerzita Komenského v Bratislave 1
12. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
18. Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

pic


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR