ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 > E-zdroje pre VaV 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Web of Knowledge – MEDLINE

MEDLINE® (1950-present)

Popredná bibliografická a abstraktová databáza pokrývajúce najmä oblasti prírodných vied a lekárstva obsahujúca viac ako 21 milióna záznamov článkov z približne 5000 titulov publikácií.


Svojim obsahovým zameraním sa databáza dôraznejšie venuje odborom ako napr. biomedicína, bioinžinierstvo, biochémia, ošetrovateľstvo, veterinárna medicína.


Retrospektíva záznamov siaha do roku 1950.

Jej vydavateľom je The U.S. National Library of Medicine® (NLM®).

 

Vydavateľ:The U.S. National Library of Medicine®
Gestor:PhDr. Daniela Gondová, Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ:Thomson Reuters
Typ databázy:abstraktová a bibliografická
Platforma:Web of Knowledge
Vstup:http://apps.webofknowledge.com/MEDLINE_GeneralSearch_input.do?last_prod=MEDLINE&SID=Q18deb472263nIcnEMc&product=MEDLINE&highlighted_tab=MEDLINE&search_mode=GeneralSearch
Manulálhttp://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/manualy_EIZ/WOK_final.pdf
Inštitúcie:1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
2. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Prešovská univerzita v Prešove
5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Technická univerzita v Košiciach
8. Technická univerzita vo Zvolene
9. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Trnavská univerzita v Trnave
11. Univerzita Komenského v Bratislave 1
12. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
18. Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

pic


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR