ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 > E-zdroje pre VaV 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

ScienceDirect

Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z asi 2 232 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier (Freedom kolekcia) z oblasti technických, prírodných a spoločenských vied, medicíny a ďalších odborov. Freedom kolekcia sprístupňuje plné texty článkov od r. 1995.

Vydavateľ:Elsevier
Gestor:Mgr. Veronika Perečková, Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ:SUWECO CZ, s.r.o.
Typ databázy:plnotextová, abstraktová a bibliografická
Vstup:http://www.sciencedirect.com/
Manulálhttp://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/manualy_EIZ/SCIENCEDIRECT_final.pdf
Inštitúcie:1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
2. Prešovská univerzita v Prešove
3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Technická univerzita v Košiciach
6. Technická univerzita vo Zvolene
7. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Univerzita Komenského v Bratislave
9. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
13. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
15. Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

pic


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR