ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 > E-zdroje pre VaV 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

SCOPUS

 

SCOPUS je multidisciplinárna abstraktová, bibliografická a scientometrická databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. SCOPUS je súčasťou nástroja SciVerse, ktorý predstavuje spoločnú platformu pre ScienceDirect, SCOPSUS a relevantné vedecké webové stránky, platformu podporujúcu interoperabilitu a integrované vyhľadávanie kvalitného vedeckého obsahu.

SCOPUS ponúka rýchle, jednoduché a komplexné vyhľadávanie vedeckých informácií nielen z prírodných, technických, spoločenských vied a medicíny, ale aj z oblasti umenia a humanitných vied. Významnou súčasťou databázy sú údaje o citovanosti publikácií, resp. ich autorov.

 

Databáza SCOPUS pokrýva (údaje júl 2011) viac ako 19 500 titulov:

 

 • 18 500 recenzovaných časopisov (vrátane 1 800 „Open Access“ časopisov),
 • 425 firemných publikácií,
 • 325 knižných sérií,
 • 250 konferenčných zborníkov.

Obsahuje 46 miliónov záznamov:

 

 • 25 mil. záznamov s rokom vydania po roku 1996 (78% z nich zahŕňa referencie),
 • 21 mil. záznamov s rokom vydania starším ako 1996 (s retrospektívou až do roku 1823),
 • 4,8 mil. konferenčných príspevkov zo zborníkov a časopisov.

Prostredníctvom nástroja Scirus, ktorý indexuje web je k dispozícii 375 mil. webových stránok a 24,8 mil. patentov.
Medzi najvýznamnejšie nástroje a funkcie databázy SCOPUS patria najmä:

 

 • linky na plné texty článkov a ďalšie zdroje knižníc,
 • Author Identifier (identifikátor autorov) – nástroj, ktorý prostredníctvom publikovaných prác poskytuje obraz autorovho výskumu, vrátane h-indexu,
 • Citation Tracker – nástroj na jednoduché vyhľadávanie citácií,
 • Affiliation Identifier (identifikátor inštitúcií) – nástroj umožňujúci identifikáciu organizácií a výstupov ich výskumu,
 • Journal Analyzer – nástroj, ktorý poskytuje prehľad o časopisoch a ich výkonnosti (publikačnej aj citačnej),
 • View Citation Overview – nástroj, ktorý ukáže prehľad citácií určitého/konkrétneho článku za jednotlivé roky.
Vydavateľ:Elsevier
Gestor:Mgr. Beáta Bellérová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ:SUWECO CZ, s.r.o.
Typ databázy:abstraktová, bibliografická a citačná
Vstup:http://www.scopus.com/home.url
Manulálhttp://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%201.1/manualy_EIZ/SCOPUS_final.pdf
Inštitúcie:1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
2. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Prešovská univerzita v Prešove
5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Technická univerzita v Košiciach
8. Technická univerzita vo Zvolene
9. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Trnavská univerzita v Trnave
11. Univerzita Komenského v Bratislave
12. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
17. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
18. Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

pic


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR