sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Centrum vedecko-technických informácií SR

spoluorganizátor

Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011

 

Vás pozýva na výročnú celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

Brána k vedeckému poznaniu otvorená III

  

Cieľom konferencie je informovať slovenskú vedecko-výskumnú obec o dosiahnutých výsledkoch národného projektu NISPEZ. Program je zameraný na vyhodnotenie využívania odbornej a vedeckej literatúry, ku ktorej zabezpečujeme prístup, prezentáciu Vyhľadávacieho portálu pre vedu a výskum - scientia.sk a na informovanie o aktuálnom stave budovania Centrálnej databázy slovenských informačných zdrojov pre VaV - CEDAP. Aktívnu účasť na konferencii prostredníctvom svojich zástupcov prisľúbila aj Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene a Národní technická knihovna v Prahe, ktorí budú informovať o svojich skúsenostiach v predmetnej oblasti.

 

9. novembra 2011 o 9.00 hod. (registrácia od 8.30 hod.)
Centrum vedecko-technických informácií SR, konferenčná miestnosť č. 235

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

 

Predpokladaný záver konferencie: 15.00 hod.
 

Účasť na konferencii je zdarma, registrácia nutná.

R. S. V. P.: seminar@cvtisr.sk (registrácia je možná do 7. 11. 2011)

 

 

Sprievodné podujatia:

 

V seminárnej miestnosti (č. 236) je pre záujemcov zabezpečený odborný tréning, ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojov a vo Vyhľadávacom portáli pre vedu a výskum – scientia.sk.

 

Ďalej je pripravená odborná výstava produktov a služieb dodávateľov elektronických informačných zdrojov vo vestibule CVTI SR:
 

 

 

 

Kontakty:

 

odborný garant podujatia:        maria.zitnanska@cvtisr.sk

organizačný garant podujatia: michal.sliacky@cvtisr.sk

 

 

späť         
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE


NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)


REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja


NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
19 881 676,23 eur

 

OBDOBIE REALIZÁCIE:
december 2008 máj 2014

projekt NISPEZ bol predĺžený do 31. mája 2015

 

ITMS KÓD PROJEKTU: 26220220001

26240220001

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR