sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

V súvislosti s prípravou záverečnej odpočtovej celoslovenskej konferencie projektu NISPEZ o e-zdrojoch pre výskum a vývoj – Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI, bola spustená oficiálna webová stránka:

 

www.brana.cvtisr.sk


Na webe je možné nájsť aktuality, základné informácie o konferencii, program konferencie, profily prednášajúcich ako aj archív predchádzajúcich ročníkov podujatia.
 
dátum konania: 21. máj 2015, 9.00 hod.
miesto: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava,  2. p., konferenčná miestnosť, č. 235         
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE


NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)


REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja


NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
19 881 676,23 eur

 

OBDOBIE REALIZÁCIE:
december 2008 máj 2014

projekt NISPEZ bol predĺžený do 31. mája 2015

 

ITMS KÓD PROJEKTU: 26220220001

26240220001

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR