sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Brána k vedeckému poznaniu otvorená

V roku 2015 sa uskutoční posledný – 6. ročník výročnej konferencie o elektronických informačných zdrojoch (EIZ) obstarávaných v rámci projektu NISPEZ s názvom Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI.
V tomto ročníku podujatia budú prezentované odpočty a dosiahnuté výsledky všetkých štryroch aktivít projektu NISPEZ.

dátum konania: 21. máj 2015, 9.00 hod.
miesto: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava,  2. p., konferenčná miestnosť, č. 235
pozvánka a program bude doplnená priebežne

odborný garant podujatia PhDr. Mária Žitňanská
organizačný garant podujatia Mgr. Michal Sliacky

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR