sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Dotazníkový prieskum národného projektu NISPEZ

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

sekcia akademických knižníc SAK pripravila dotazník, ktorý je venovaný vyhodnoteniu národného projektu NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom:

 


DOTAZNÍK

 

 

Jeho cieľom je získanie spätnej väzby používateľov s portfóliom elektronických informačných zdrojov národného projektu NISPEZ.

Dotazník je určený pre knihovníkov, učiteľov a výskumníkov, ako aj ostatnú odbornú verejnosť akademických knižníc slovenských vysokých škôl a jeho vyplnenie zaberie menej ako 10 minút.
Prístupný bude od 30.3. – 24.4.2015 do 16 hod.

 
Prosíme Vás o spoluprácu a šírenie tohto dotazníka na slovenských vysokých školách!


Výsledky dotazníkového prieskumu budú prezentované na záverečnej  celoslovenskej konferencii o EIZ pre výskum a vývoj Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI dňa 21.5.2015 v CVTI SR.

 
Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke SAK: http://www.sakba.sk


Ďakujeme za Vašu ochotu a čas!
 

PhDr. Daniela Džuganová
predsedníčka
Slovenská asociácia knižníc

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR