sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka
Aktuality
25. 11. 2014
Brána k vedeckému poznaniu otvorená V
výročná celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou
celý článok
1. 2. 2013
Portál SK CRIS v prevádzke
celý článok
3. 10. 2011
EuroCris – vedecké informácie od A do Z
Informačný seminár, 3. 10. 2011 o 9.00 hod.
celý článok
archív aktualít
 

          
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE


NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)


REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja


NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
19 881 676,23 eur

 

OBDOBIE REALIZÁCIE:
december 2008 máj 2014

projekt NISPEZ bol predĺžený do 31. mája 2015

 

ITMS KÓD PROJEKTU: 26220220001

26240220001

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR