ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 > Inštitúcie zapojené do projektu 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Abecedný zoznam inštitúcií zapojených do projektu NISPEZ

Projekt NISPEZ má národný charakter a je do neho zapojených 21 slovenských verejných vysokých škôl, tri vedecké knižnice a SAV prostredníctvom Ústrednej knižnice SAV. Projekt zabezpečuje prístup celkovo do 16 rôznorodých EIZ – databázových kolekcií. Vzhľadom na to si koordinácia a riadenie projektu vyžaduje osobitú pozornosť na kvalitu komunikácie s inštitúciami, ktoré sú do neho zapojené, ďalej s vydavateľmi/dodávateľmi EIZ, ako aj všetkými pracovníkmi zapojených do projektu. Spolupráca medzi riešiteľmi projektu NISPEZ a inštitúciami do neho zapojenými prebieha na úrovni akademických (univerzitných) knižníc za danú inštitúciu, resp. na úrovni vedeckých knižníc.

 

 


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR