ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Výstupy > Štúdia 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

K problémom budovania Informačných systémov o vede v SR
 
Súhrnná správa z analytických štúdii

 

Štúdia bude zameraná na zmapovanie aktuálneho stavu informačného systému a bude obsahovať návrhy na jeho zdokonalenie v zmysle rešpektovania štandardov EÚ tak, aby sa zabezpečilo jednodušenie práce so systémom, odstránenie duplicít a vyššia informačná hodnota vložených informácií. 

 

Štúdia bude slúžiť ako podklad pre verejné obstarávanie nového systému.

 

Na štúdii pracujú:

 

Ing. Büchler Pavol, PhD.

Ing. Cvik Oleg

Ing. Fabuš Juraj, PhD.

Mgr. Fisterová Agáta

Mgr. Kľučár Ľuboš

Ing. Lacko Tomáš

Némethyová Janka

Mgr. Paulinyová Lucia

Mgr. Porubský Dávid

Mgr. Putalová Andrea

Ing. Remiarová Bibiána, PhD.

Mgr. Šavel Roman

Ing. Tarová Eva

Ing. Zendulková Danica

 

 

Analytická štúdia (pdf, SK)

     Príloha k štúdii (pdf, SK)

 

 

English version

 

 

 

 

 

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR