ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3 > Kontakty 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Kontakty

 

 

Centrum vedecko-technických informácií

Slovenskej Republiky (CVTI SR)

 

Lamačská cesta 8/A

811 04 Bratislava I

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor:  Mgr. Jana Kasáková, PhD., garant aktivity 3.1 NISPEZ

Obsahový správca:  Jana Rakovická

Technický správca:  Lenka Petrovičová



         
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE


NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)


REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja


NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
19 881 676,23 eur

 

OBDOBIE REALIZÁCIE:
december 2008 máj 2014

projekt NISPEZ bol predĺžený do 31. mája 2015

 

ITMS KÓD PROJEKTU: 26220220001

26240220001

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR