ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2 > Výstupy 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Výstupy Špecifického cieľa 2

 

  • scientia.sk - vyhľadávací portál pre vedu a výskum

 


 

http://scientia.cvtisr.sk/

 

V rámci projektu NISPEZ - Špecifický cieľ č. 2 - bol implementovaný a do prevádzky uvedený vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk. Hlavným cieľom portálu je umožniť používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch, ktoré sú orientované na oblasť výskumu a vývoja.

Portfólio e-zdrojov portálu tvoria tak licencované, ako aj voľne prístupné zdroje, pričom zdroje, v ktorých sa má vyhľadávať, si môže v prípade záujmu určiť používateľ. Zároveň sa rieši aj problematika efektívneho prístupu používateľov do plnotextových dokumentov, ktoré sú oprávnení využívať.

 

Portál využíva produkty spoločnosti ExLibris: federatívny vyhľadávač MetaLib, linkovací server SFX a odporúčaciu službu bX (viac).

 

Prístup do licencovaných e-zdrojov sa reguluje pomocou filtrácie internetových adries používateľských počítačov, z ktorých sa do nich pristupuje.

 

Portál je dostupný na adrese http://scientia.cvtisr.sk/.

 

Prostredníctvom portálu možno prehľadávať licencované ako aj voľne prístupné e-zdroje/databázy.

Dostupnosť licencovaných e-zdrojov/databáz v jednotlivých účastníckych organizáciách získavaných v rámci projektu NISPEZ a mimo projekt NISPEZ.

 

 

  • Odborné podujatia

Prehľad uskutočených a plánovaných odborných podujatí týkajúsich sa vyhľadávacieho portálu scientia.sk je možné najsť v sekcii podujatia.

 

 

  • Používateľské príručky pre prácu s vyhľadávacím portálom pre vedu a výskum - scientia.sk: 

 - federatívny vyhľadávač - MetaLib

 - linkovací server - SFX  

 

  • scientia.sk: FAQ - často kladené otázky: 

 - vyhľadávací portál pre vedu a výskum - FAQ 

 

  • scientia.sk: sprievodcovia:        
formát A4 formát A5 pre obojstrannú tlač

 

 

späť

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR