ÚVOD > ČASOPISY pre VaV (SK) 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Slovenské vedecké časopisy

 

Čiastkový výstup aktivity 3.1 projektu NISPEZ informuje o slovenských vedeckých časopisoch zaradených do bibliografických a citačných databáz platformy Web of Knowledge a SCOPUS.

 

Informácie o možnostiach zaradenia vedeckých časopisov do databázy CCC (viac)

 

Web of Knowledge Current Contents Connect (CCC) (viac o CCC)

 

Zoznam slovenských vedeckých časopisov v databáze CCC obsahuje:

 

- časopisy zaradené do databázy CCC a priebežne aktualizované,

- časopisy sledované databázou CCC vo vymedzenom časovom úseku.

 

Časopisy zaradené do bibliografickej abstraktovej databázy CCC prinášajú najnovšie informácie
z výskumu a vývoja, určujú vývojové trendy vo vede. 

 

 

Informácie o možnostiach zaradenia vedeckých časopisov do databáz WoS a SCOPUS (viac)

 

Web of Knowledge – Web of Science (WoS) (viac o WoS)

 

Zoznam slovenských vedeckých časopisov v databáze WoS obsahuje:


- časopisy zaradené do databázy WoS a priebežne aktualizované,
- časopisy sledované databázou WoS vo vymedzenom časovom úseku.


WoS je bibliografická, abstraktová a citačná databáza využívaná hlavne pri hodnotení publikačnej činnosti vo vede a výskume.
 

SCOPUS (viac o SCOPUS)
 

Zoznam slovenských vedeckých časopisov v databáze SCOPUS obsahuje:


- časopisy zaradené do databázy SCOPUS a priebežne aktualizované,
- časopisy sledované databázou SCOPUS vo vymedzenom časovom úseku.

 

SCOPUS je bibliografická, abstraktová a citačná databáza využívaná hlavne pri hodnotení publikačnej činnosti vo vede a výskume.


Prehľadový zoznam slovenských vedeckých časopisov zaradených do databáz SCOPUS, CCC, WOS + najnovší impakt factor za rok 2012 obsahuje:


- všetky slovenské časopisy dostupné v databázach SCOPUS, CCC a WOS.

 

 

späť         
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE


NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)


REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja


NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
19 881 676,23 eur

 

OBDOBIE REALIZÁCIE:
december 2008 máj 2014

projekt NISPEZ bol predĺžený do 31. mája 2015

 

ITMS KÓD PROJEKTU: 26220220001

26240220001

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR