ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Výstupy > Publikácie 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

 

 

Zendulková D.; Noge J.; Vojtko M.; Shearman A; Mažári D.; Lukáš J.: Využitie systému SK CRIS a jeho miesto v štruktúre európskych systémov informácií o vede. CVTI SR, Bratislava, 2014, – 132 s. ISBN 978-80-89354-25-2
Plný text (pdf)
 
 
Zendulková, D.: Štátne informačné systémy o vede v EÚ. CVTI SR: Bratislava, 2011. – 66 s. ISBN:978-80-89354-04-7 
 
 
Prednášky a články
 

Zendulková, D. – Noge, J.: The SK CRIS system as a source of unique information about scientific activities and their outcomes. 15th International Conference on Grey Literature, Bratislava, CVTI SR, 2. – 3. 12. 2013. Program book. ISBN 978-90-77484-21-0, ISSN 13852308;No 15   str.141 – 146

 

Shearman, A. – Zendulková, D. Stretnutie členskej základne EUROCRIS. Údaje o výskume a ich využitie.  Prednáška na informačnom seminári  CVTI SR dňa 10. 6. 2013
Prezentácia (pdf)

 
Zendulková, D. – Shearman, A.: Application of selected SK CRIS system indicators to evaluation of R&D and technology transfer in Slovak higher education and research institutions. Prednáška na EuroCRIS Membership Meeting, Bonn, Germany, 14. 5. 2013
Prezentácia (pdf)
 

Zendulková, D.; Noge, J.: SK CRIS – Informácie o vede a pre vedu. Prednáška na 37. medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2013, Stará Lesná, 8. 4. 2013

Príspevok (pdf)

Prezentácia (pdf)

 
Zendulková, D.: Systém informácií o vede SK CRIS na štartovacej čiare. In: ITLib. Informačné technológie a knižnice, roč. 16, č. 4/2012, str. 31 – 34  ISSN 1335-793X.
 
Turňa, Ján; Noge, Juraj; Zendulková, Danica: The system SK CRIS, scientific publications and theses – mirror of Slovak science. In: Jeffery, Keith G; Dvořák, Jan (eds.): E-Infrastructures for Research and Innovation: Linking Information Systems to Improve Scientific Knowledge Production: Proceedings of the 11th International Conference on Current Research Information Systems (June 6 – 9, 2012, Prague, Czech Republic). Pp. 211 – 220. ISBN 978-80-86742-33-5. [Online]
 
Zendulková, D.: Systém SK CRIS – slovenská veda na dlani . In: ITLib. Informačné technológie a knižnice, roč. 16, č. 1/2012, str. 7 – 10  ISSN 1335-793X.
 

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR