ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Výstupy > Zasadnutie PS CERIF 2011 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

 

Zasadnutie PS CERIF asociácie euroCRIS
 
Pracovná skupina CERIF asociácie euroCRIS je zameraná na vývoj dátového formátu CERIF, odporúčaného Európskou komisiou na evidenciu informácií z oblasti vedy a výskumu.
CVTI SR je členom euroCRIS od roku 2007 a aktívne sa podieľa na činnosti tejto pracovnej skupiny. Dátový model pripravovaného systému SK CRIS je navrhnutý v súlade s formátom CERIF.
 
V dňoch 18. a 19. 8. 2011 CVTI SR hostilo zasadnutie pracovnej skupiny CERIF. Na úvod rokovania účastníkov privítal riaditeľ CVTI SR, prof. Ján Turňa. V rámci programu zasadnutia bol odprezentovaný pripravovaný systém SK CRIS. Členovia pracovnej skupiny diskutovali o navrhovanom riešení a zaujímali sa o entity, ktoré doposiaľ CERIF do hĺbky nerozpracováva (entity laboratórna infraštruktúra a štatistika, sémantika entít patenty a produkty).
 
 
 
 
 


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR