ÚVOD > KONTAKTY 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Administratívny a riadiaci personál projektu

 

Pracovná pozícia

Meno

hlavný manažér projektu prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR
manažér projektu Ing. Lívia Holienková
finančný manažér Mgr. Ľudovít Futó
manažér publicity PhDr. Daniela Birová
asistentka Vlasta Šelmeciová

 

Odborní pracovníci projektu

 

 

Pracovná pozícia

Meno

odborný garant aktivity 1.1 PhDr. Mária Žitňanská

koordinátor odborných aktivít

Mgr. Michal Sliacky

gestori EIZ

kliknite sem

odborný garant aktivity 2.1 Ing. Marián Vaňo
odborný garant aktivity 3.1 Mgr. Jana Kasáková, PhD.

odborný garant aktivity 4.1

Mgr. Juraj Noge

poštová adresa

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A

811 04 Bratislava

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR