ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Výstupy > Členský míting EuroCRIS 2010 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Členský míting euroCRIS, 8. – 9. 11. 2010 v Prahe (Česká republika)

V Prahe sa konalo v dňoch 8. a 9. novembra 2010 pracovné stretnutie členov združenia EuroCRIS. Súčasťou stretnutia bol aj odborný seminár o formáte CERIF na ktorom sa zúčastnili traja pracovníci z CVTI SR (7. 11. 2010) . V rámci stretnutia boli oznámené výsledky volieb do výboru Eurocris, Slovensko bude od 1. 1. 2011 zastupovať Ing. Zendulková.

 

Počas  prvého česko-slovenského dňa 8. 11. 2010 odznela prednáška autorov Turňa/Cvik. Ing. Cvik stručne predstavil Centrum vedecko-technických informácií SR, jeho poslanie, aktivity a služby. Zvyšná časť prezentácie bola zameraná na problematiku transformácie národného informačného portálu a výskume a vývoji (CIP portál) na nový systém CRIS, plne kompatibilný s formátom CERIF.
 
Ing. Zendulková prezentovala analýzu existujúcich výskumných informačných systémov v rámci EÚ, ktoré slúžili ako inšpirácia pri navrhovaní slovenského portálu CRIS.
 
Poznatky získané na stretnutí budú použité v rámci rozvoja aktivity 4.1 projektu NISPEZ.  Účastníci združenia boli oboznámení s priebehom riešenia aktivity 4.1 – Úprava Centrálneho portálu pre výskum, vývoj a inovácie ako aj s rozbehom národného projektu NITT, ktorý sa zaoberá transferom technológii čo je problematika veľmi blízka aktivitám združenia EuroCRIS. 
 
Prezentácie:
 
 


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR