ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Výstupy > Členský míting EuroCRIS 2011 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Členský míting euroCRIS, 2.  – 3. 11. 2011 v Lille (Francúzsko)

Míting konaný v Lille v dňoch 1. až 3. novembra 2011 je určený členom euroCRIS a slúži na vzájomnú komunikáciu odborníkov z oblasti informačných systémov o vede predovšetkým z krajín EÚ. Témou sú najmä technické riešenia, slúžiacich na zber, spracovanie, uchovávanie a prezentáciu informácií z oblasti vedy, implementácia dátového formátu CERIF, podporovaného Európskou komisiou, ako aj interoperabilita rôznych systémov z oblasti vedy.
 
Program bol zostavený z odborných prednášok a prezentácií, cieľov a aktivít asociácie euroCRIS a činnosť pracovných skupín.
Slovensko prezentovala Ing. Zendulková s príspevkom  Slovak CRIS going CERIF zameraným na pripravovaný systém SK CRIS, ktorý sa  realizuje v rámci aktivity 4.1 národného projektu NISPEZ, v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
V rámci mítingu sa uskutočnila prezentácia dátového formátu CERIF, určeného pre zber a spracovanie vedeckých informácií. Vedúca PS CERIF Brigitte Jörg prezentovala najnovšiu verziu dátového formátu – CERIF 1.3. Išlo o prvú prezentáciu tejto verzie na verejnosti.
Ďalším vystupujúcim bol prezident euroCRIS prof. K. Jeffery s víziou euroCRIS pre oblasť systémov CRIS. Ťažiskom bola vízia portálu určeného na sprístupnenie vedeckých informácií viacerých krajín. Následne jednotliví členovia Rady euroCRIS predstavili oblasť, ktorej sa v rámci Rady venujú, zosumarizovali výsledky a predstavili zámery.
Aktívna účasť na mítingu je v súlade s podrobným opisom národného projektu NISPEZ aktivitou 4.1 etapou 1,  t.j.  úlohou CVTI SR ako riešiteľa úlohy  rozšírenia národného informačného systému o vede o novú funkcionalitu s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými informačnými systémami. Účasť na danom podujatí je zameraná na propagáciu čiastkových výsledkov riešenia aktivity 4.1 – systému o vede a výskume, ktorý rešpektuje štandardy  EÚ pre vedecké informácie (dátový formát CERIF), garantované a podporované asociáciou euroCRIS
Prezentácia
Ing. Danica Zendulková: Slovak CRIS going CERIF


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR