ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Výstupy > SK CRIS portál 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

 

SK CRIS 

 

informačný systém pre oblasť vedy a výskumu (CRIS = Current Research Information System) obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, personálnu databázu výskumníkov, administráciu hodnotenia spôsobilosti vykonávať VaV a štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu.

 

Viac informácií  Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR