ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Špecifický cieľ č. 2

Vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na Slovensku prostredníctvom nástrojov na manažment a správu elektronických zdrojov

 

Názov aktivity 2.1

 

Zriadenie systému pre centralizovaný prístup, vyhľadávanie, využívanie a správu EIZ pre VaV

 

Cieľ aktivity 2.1

 

Cieľom aktivity je vyšpecifikovať, obstarať a uviesť do prevádzky systém umožňujúci efektívne využívanie EIZ pre potreby vedy, výskumu a vývoja, ako aj pedagogických procesov na vysokých školách na báze komerčne dostupných nadstavbových nástrojov a riešení.

 

Čas trvania aktivity

66 mesiacov

december 2008 – máj 2014

 

Oznam o ukončení aktivity

V súlade s Opisom projektu realizácia aktivity bola 31.5.2014 úspešne ukončená.

 

Odborný garant aktivity 2.1

 

Ing. Marián Vaňo

 

Výstupy Špecifického cieľa 2

 

Vyhľadávací portál pre vedy a výskum scientia.sk

 

 

späť

 


         
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE


NÁZOV:
Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)


REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT FINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja


NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
19 881 676,23 eur

 

OBDOBIE REALIZÁCIE:
december 2008 máj 2014

projekt NISPEZ bol predĺžený do 31. mája 2015

 

ITMS KÓD PROJEKTU: 26220220001

26240220001

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR