ÚVOD > E-ZDROJE pre VaV 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Elektronické informačné zdroje projektu NISPEZ
 

V portfóliu databáz / kolekcií sprístupňovaných prostredníctvom projektu NISPEZ je možné nájsť plnotextové, bibliografické, citačné a scientometrické elektronické informačné zdroje. Všetky e-zdroje v portfóliu projektu pochádzajú od dôveryhodných a svetovo renomovaných vydavateľov.

 

Podmienky využívania e-zdrojov


Jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu a ich používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie EIZ. Viac informácií je možné nájsť na tejto stránke.

 

Niektoré inštitúcie ponúkajú prístup k e-zdrojom aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.  

 

 
Filter:
Všetky | technické vedy | prírodné vedy | lekárske vedy | pôdohospodárske vedy | spoločenské vedy | humanitné vedy |
bibliografické, abstraktové, citačné, scientonometrické - multidisciplinárne
|


ProQuest Central

Súhrnná databáza produkcie spoločnosti ProQuest sprístupňujúca články z periodík (17 500 titulov, z toho 11 490 titulov s plnými textami), denníkov (800 titulov vrátane napr. The Wall Street Journal, Los Angeles Times a pod.), profily firiem (44 000 profilov) a priemyselných odvetví (3 600), trhové správy (8 890 správ zo 43 odborov a 40 krajín sveta) a dizertačné práce (56 000 prác s plnými textami). Tematicky pokrýva humanitné, spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku. Záznamy obsahujú podrobné bibliografické údaje (väčšinou s abstraktmi i plnými textami), pričom retrospektíva siaha do roku 1971 (úplné texty približne od roku 1987).


ScienceDirect

Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z asi 2 232 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier (Freedom kolekcia) z oblasti technických, prírodných a spoločenských vied, medicíny a ďalších odborov. Freedom kolekcia sprístupňuje plné texty článkov od r. 1995.


SpringerLink

Plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z  1 660 titulov vedeckých časopisov vydavateľstva Springer z oblasti vedy, techniky a medicíny. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997.

 

Pre databázu SpringerLink sa vzťahuje národná licencia. Viac informácií na tejto stránke.


Wiley Online Library

Rozsiahla multidisciplinárna databáza vydavateľstva John Wiley & Sons, ktorá pokrýva on-line zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Wiley Online Library prináša obsah z viac než 4 miliónov článkov z 1500 recenzovaných vedeckých a odborných e-časopisov, e-kníh, príručiek, a pod.Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR