ÚVOD > E-ZDROJE pre VaV 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Elektronické informačné zdroje projektu NISPEZ
 

V portfóliu databáz / kolekcií sprístupňovaných prostredníctvom projektu NISPEZ je možné nájsť plnotextové, bibliografické, citačné a scientometrické elektronické informačné zdroje. Všetky e-zdroje v portfóliu projektu pochádzajú od dôveryhodných a svetovo renomovaných vydavateľov.

 

Podmienky využívania e-zdrojov


Jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu a ich používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie EIZ. Viac informácií je možné nájsť na tejto stránke.

 

Niektoré inštitúcie ponúkajú prístup k e-zdrojom aj prostredníctvom vzdialeného prístupu.  

 

 
Filter:
Všetky | technické vedy | prírodné vedy | lekárske vedy | pôdohospodárske vedy | spoločenské vedy | humanitné vedy |
bibliografické, abstraktové, citačné, scientonometrické - multidisciplinárne
|


SCOPUS

 

SCOPUS je multidisciplinárna abstraktová, bibliografická a scientometrická databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. SCOPUS je súčasťou nástroja SciVerse, ktorý predstavuje spoločnú platformu pre ScienceDirect, SCOPSUS a relevantné vedecké webové stránky, platformu podporujúcu interoperabilitu a integrované vyhľadávanie kvalitného vedeckého obsahu.

SCOPUS ponúka rýchle, jednoduché a komplexné vyhľadávanie vedeckých informácií nielen z prírodných, technických, spoločenských vied a medicíny, ale aj z oblasti umenia a humanitných vied. Významnou súčasťou databázy sú údaje o citovanosti publikácií, resp. ich autorov.

 

Databáza SCOPUS pokrýva (údaje júl 2011) viac ako 19 500 titulov:

 

 • 18 500 recenzovaných časopisov (vrátane 1 800 „Open Access“ časopisov),
 • 425 firemných publikácií,
 • 325 knižných sérií,
 • 250 konferenčných zborníkov.

Obsahuje 46 miliónov záznamov:

 

 • 25 mil. záznamov s rokom vydania po roku 1996 (78% z nich zahŕňa referencie),
 • 21 mil. záznamov s rokom vydania starším ako 1996 (s retrospektívou až do roku 1823),
 • 4,8 mil. konferenčných príspevkov zo zborníkov a časopisov.

Prostredníctvom nástroja Scirus, ktorý indexuje web je k dispozícii 375 mil. webových stránok a 24,8 mil. patentov.
Medzi najvýznamnejšie nástroje a funkcie databázy SCOPUS patria najmä:

 

 • linky na plné texty článkov a ďalšie zdroje knižníc,
 • Author Identifier (identifikátor autorov) – nástroj, ktorý prostredníctvom publikovaných prác poskytuje obraz autorovho výskumu, vrátane h-indexu,
 • Citation Tracker – nástroj na jednoduché vyhľadávanie citácií,
 • Affiliation Identifier (identifikátor inštitúcií) – nástroj umožňujúci identifikáciu organizácií a výstupov ich výskumu,
 • Journal Analyzer – nástroj, ktorý poskytuje prehľad o časopisoch a ich výkonnosti (publikačnej aj citačnej),
 • View Citation Overview – nástroj, ktorý ukáže prehľad citácií určitého/konkrétneho článku za jednotlivé roky.


Web of Knowledge – Current Contents Connect

7 edícií (Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture; Biology and Environmental Sciences; Physical, Chemical and Earth Sciences; Computing and Technology; Social and BehavioralSciences a Arts and Humanities) obsahuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 8 800 svetových vedeckých časopisov.


Web of Knowledge – Essential Science Indicators
Je to scientometrická databáza, ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách, najcitovanejších prácach; 10-ročná retrospektíva; sleduje viac ako 11 000 periodík.


Web of Knowledge – Journal Citation Reports

2 edície (Science Edition a Social Science Edition). Ide o scientometrickú databázu, ktorá poskytuje štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov, každoročne uvádza impact factor jednotlivých vedeckých časopisov, retrospektíva od r. 2000, sleduje asi 9 500 periodík.


Web of Knowledge – Web of Science

Indexy databázy Web of Science:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1985-present
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1985-present
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1985-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present
 • Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2005-present
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2005-present

 

Tri indexy databázy Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Index – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia, sleduje sa asi 11 000 titulov časopisov.

 

Dva indexy Conference Proceedings poskytujú prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na 120 000 prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

 

Dva indexy Book Citation Index– Science a Book Citation Index– Social Sciences & Humanities – indexujú od roku 2005 do súčasnosti vyše 30 000 titulov vydaných kníh z oblasti prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných vied, každý rok je pridaných viac ako 10 000 nových titulov.

Vybrané inštitúcie, ktoré majú prístupné aj Book Citation Index - TU.


Web of Knowledge – MEDLINE

MEDLINE® (1950-present)

Popredná bibliografická a abstraktová databáza pokrývajúce najmä oblasti prírodných vied a lekárstva obsahujúca viac ako 21 milióna záznamov článkov z približne 5000 titulov publikácií.


Svojim obsahovým zameraním sa databáza dôraznejšie venuje odborom ako napr. biomedicína, bioinžinierstvo, biochémia, ošetrovateľstvo, veterinárna medicína.


Retrospektíva záznamov siaha do roku 1950.

Jej vydavateľom je The U.S. National Library of Medicine® (NLM®).

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR