ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 > Gestori databáz / kolekcií 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Abecedný zoznam gestorov databáz / databázových kolekcií

Gestori majú s CVTI SR uzatvorenú pracovnú zmluvu, spolu s členmi projektovej kancelárie (PK) a odborným garantom tvoria projektový tím projektu NISPEZ. V ich gescii je jedna alebo viac databáz/kolekcií.

 

Pozícia gestora si vyžaduje odborné vedomosti a zručnosti práce s danou databázou, skúsenosti s komunikáciou s dodávateľom / vydavateľom databázy, ako aj ovládanie anglického jazyka, keďže databázové prostredie, ale aj niektorí vydavatelia databáz komunikujú výlučne v anglickom jazyku. 
 

Filter
MenoInštitúciaE-mailTelefón
   


sh Meno Inštitúcia Kontakt
Ing. Ivana BadinskáAkadémia umení v Banskej Bystrici
Akademická knižnica
viac
Mgr. Beáta BellérováSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská poľnohospodárska knižnica -
viac
MVDr. Libuša BodnárováUniverzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ústav vedeckých informácií a knižnica
viac
Ing. Juraj Czifra, PhD.Univerzita J. Selyeho v Komárne
Knižnica Univerzity J. Selyeho v Komárne
viac
Mgr. Andrea DoktorováÚstredná knižnica SAV v Bratislaveviac
PhDr. Daniela DžuganováUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
viac
PhDr. Daniela GondováUniverzita Komenského v Bratislave
Akademická knižnica UK
viac
Ing. Peter HaľkoPrešovská univerzita v Prešove
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
viac
PhDr. Ľudmila HomolováUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
viac
PhDr. Simona HudecováÚstredná knižnica SAV v Bratislaveviac
Jaroslava JurkovičováSlovenská technická univerzita v Bratislave
Výskumné centrum STU, Univerzitná knižnica
viac
PhDr. Oľga KasajováVysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Knižnica Vysokej školy výtvarných umení
viac
Mgr. Marta KotianováAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
viac
Mgr. Darina KráľováUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
viac
Ing. Iveta KrjakováUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
viac
RNDr. Mária KukučováSlovenská technická univerzita v Bratislave
Výskumné centrum STU, Univerzitná knižnica
viac
Mgr. Katarína KyseľováCentrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)viac
PhDr. Zuzana MartinkovičováTrnavská univerzita v Trnave
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave
viac
PhDr. Jana MatúškováUniverzitná knižnica v Bratislaveviac
Mgr. Katarína MatuškováKatolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku
viac
Mgr. Veronika PerečkováUniverzita Komenského v Bratislave
Akademická knižnica UK
viac
Mgr. Iveta PleceníkováEkonomická univerzita v Bratislave
Slovenská ekonomická knižnica
viac
Ing. Alena PoláčikovaTechnická univerzita vo Zvolene
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene
viac
Mgr. Zuzana PrachárováSlovenská národná knižnica v Martineviac
Mgr. Mária RehušováTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
viac
PhDr. Elena RužekováVysoká škola múzických umení v Bratislave
Ústredná knižnica a študijnoinformačné stredisko
viac
PhDr. Marta SakalováŽilinská univerzita v Žiline
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
viac
Mgr. Michal Sliacky - koordinátor odborných aktivít projektu NISPEZCentrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)viac
PhDr. Anežka StrihováUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
viac
Ing. Viera TomášováTechnická univerzita v Košiciach
Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach
viac
Bc. Danka VráblováŽilinská univerzita v Žiline
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity
viac
 
 
 
 


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR