ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Výstupy 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

CERIF

(seminár)

22. 4. 2009

Predmetom /cieľom seminára bolo oboznámenie sa s dátovým formátom CERIF, ktorý je európskou komisiou odporučeným formátom, a rozvíjaný na pôde profesionálnej asociácie prevádzkovateľov informačných systémov o vede EuroCRIS (http://www.eurocris.org/).
 

Na seminári bola odprezentovaná štruktúra dátového modulu a bližšie popísaný výmenný formát (pdf).

 

Informačné systémy o vede v EÚ

(medzinárodná konferencia)  

23. 4. 2009

Téma: Štandardizácia a kompatibilita
http://nispez.cvtisr.sk/index.php?&menu=90
s prezentáciami zahraničných účastníkov.
Účelom aktivity je dosiahnuť deklarovaný špecifický cieľ v plnom rozsahu, teda pri ukončení projektu disponovať portálom CIP VVI porovnateľným s európskym štandardom v tejto oblasti. 
 
 

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR