ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Výstupy > Konferencia IS 2009 > Program 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Program

23. apríl 2009  

 

  9.00 - 10.00 Registrácia účastníkov

10.00 - 10.15 Privítanie: Ján Turňa, riaditeľ CVTI SR 
                         www.cvtisr.sk

10.15 - 11.15 Brigitte Jörg: CERIF: Common European Research Information  Format 

                         - Formal Contextual Relations to guide through the Maze of Research Information (pdf)
                         www.eurocris.org

11.15 - 11.45 Martin Matějka: Hodnocení výsledku výzkumu a vývoje v České republice (pdf)
                         www.vyzkum.cz

 

Coffee break   

 

12.15 - 12.45 Ádám Tichy-Rács: HunCRIS - tovards semantic interoperability of CRIS-es (pdf)
                         https://nkr.info.omikk.bme.hu

12.45 - 13.15 Jiří Souček - Jan dvořák: The microdata infrastructure in Czech R&D information 
                          system (pdf)
                          www.infoscience.cz

13.15 - 13.45 Bibiána Remiarová: Hlavné poslanie agentúry (pdf)
                         www.apvv.sk

13.45 - 14.15 Oleg Cvik: O smerovaní informačných systémov výskumu a vývoja na Slovensku

                         (pdf)
                         https://www.vedatechnika.sk

14.15 - 14.45 Diskusia, záver

 

Recepcia

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR