ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Informačné systémy o vede 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Informačné systémy o vede v EÚ  

Efektívne vybudovaný systém informačnej podpory výskumu a vývoja, zahŕňa databázy organizácií, projektov, výskumných úloh, výsledkov výskumu, personálne databázy...

 

 

 

Logo EuroCRIS 

 

EuroCRIS je profesionálna asociácia odborníkov na informačné systémy o vede a prevádzkovateľ CERIF-u. Zameriava sa na zlepšenie dostupnosti informácií o vede
 
 
 
Logo CERIF

CERIF
  http://cordis.europa.eu/cerif/ Formát CERIF je odporučený dátový formát, štandard určený pre oblasť automatizácie vedecko-výskumných informácií. Cieľom jeho použitia je kompatibilita zbieraných dát o vede a výskume vo svete a možnosť výmeny dát medzi informačnými systémami jednotlivých krajín.
CERIF je odporúčaný Európskou komisiou a rozvíjaný na pôde profesionálnej asociácie prevádzkovateľov informačných systémov o vede EuroCRIS
 
 
 
Informačné systémy o vede slúžia na lepšiu a rýchlejšiu orientáciu v databázach výsledkov výskumu, expertov, organizácií budovaných v jednotlivých štátoch v rámci EÚ.
Prehľad o informačných systémoch o vede v EÚ nájdete na stránke:


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR