ÚVOD > ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4 > Odborný garant 
sitemap_icon mapa stránok    printpageicon vytlač    
iconÚvodná stránka

Odborný garant aktivity 4.1: 

Mgr. Juraj Noge
(do 31. 12. 2010 Ing. Oleg Cvik)  

 • zodpovedný za odbornú a organizačnú stránku realizácie Aktivity 4.1 a všetkých troch etáp v rámci aktivity 4.1

  1. etapa - vytvorenie analytickej štúdie
                  - verejné obstarávanie IS
                  - výber dodávateľa IS

  2. etapa - implementácia IS
                  - testovanie
                  - spustenie ostrej prevádzky 

  3. etapa - zabezpečenie nepretržitej, spoľahlivej prevádzky portálu


Adresa:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

 

 

 


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 © Centrum vedecko-technických informácií SR